Ramsj

P.H.M. Thissen: Heideontginning en modernisering. Gebonden, Uitgeverij Matrijs 1993, van ƒ 49,55 voor ƒ 19,95.

't Ezelsoor Amersfoort.

Zeer grote delen van Noord-Brabant bestonden omstreeks 1850 nog uit 'woeste' gronden. Honderd jaar later was daar vrijwel niets van over. In dit proefschrift beschrijft Thissen hoe het landschap in drie Brabantse peelgemeenten tussen 1850 en 1940 ingrijpend werd gewijzigd. Veel noten en kaartjes, toegankelijk geschreven.

    • Ewoud Sanders