Ramsj

P.B. Cliteur e.a. (red.): Overtuigend bewijs. Paperback, Boom 1994, van ƒ 36,- voor ƒ 12,50. Steven Sterk Utrecht.

Leuke bundel met opstellen over het wetenschappelijke van niet-exacte wetenschappen. H.W. von der Dunk buigt zich over het wetenschappelijke gehalte van geschiedenis, J.V. Outshoorn over vrouwenstudies, M. van Nierop vraagt zich af of filosofie een wetenschap is en Carel Peeters laat zijn licht schijnen over de wetenschappelijke kanten van de boekbespreking. Verder nog twee bijdragen over theologie en rechtsgeleerdheid. Geen register.

    • Ewoud Sanders