President Clinton boos over onvrijwillige filmrol

ROTTERDAM, 1 AUG. De Amerikaanse president Clinton is niet gelukkig met zijn 'rol' in de nieuwe speelfilm Contact. In de film zijn beelden gelast van een persconferentie van de president. Acteurs luisteren aandachtig naar wat hij te vertellen heeft waardoor het lijkt alsof hij meespeelt. Contact is een science-fiction-film over een astronome die communiceert met bewoners van een ander sterrenstelsel.

Naar aanleiding van de film is in de Verenigde Staten een discussie ontstaan over de vraag in hoeverre bestaande beelden gemanipuleerd mogen worden. “Ik heb de technologie en ik kan echt reuze stennis schoppen als ik dat zou willen”, zei Ken Ralston, verantwoordelijk voor de speciale effecten in Contact. Hij vindt het een goedaardig effectje om de president op te voeren, maar erkent dat er gevaar schuilt in een dergelijke technologie.

Waar de grens ligt kan volgens juristen onderwerp worden van een langdurig debat. Een jurist die voor de filmindustrie werkt, Oliver Goodenough, stelt dat “we opgegroeid zijn met het idee dat beelden echt zijn, in het bijzonder bewegende beelden, omdat ze zo moeilijk na te maken waren. Nu ontdekken we dat onze computer in staat is om vrijwel alles geloofwaardig in beeld te brengen”. Het manipuleren van geluid is al geen probleem meer. De verantwoordelijke voor Contact, Steve Starkey, wijst erop dat “de technologie het mogelijk maakt iedereen wat dan ook te laten zeggen”. De klinkers en medeklinkers van een persoon kunnen in een computer worden gestopt en daarmee kunnen nieuwe zinnen worden gemaakt. Perfect is die techniek evenwel nog niet. Nieuwe optredens van dode presidenten of overleden acteurs zijn op korte termijn niet te verwachten, maar er wordt hard aan gewerkt.