KLM en Alitalia mogelijk partners, 'concreet' gesprek

AMSTELVEEN, 1 AUG. De vertrekkende KLM-topman P. Bouw is al anderhalf jaar in gesprek met Alitalia. Dit zegt hij in een vraaggesprek met deze krant. “Het zijn nog geen gerichte onderhandelingen over concrete samenwerking, maar we zijn al wel een jaar of anderhalf met de Italianen bezig en het begint zo langzamerhand concreter te worden.”

Bouw laat doorschemeren dat het Italiaanse bedrijf een van de weinige resterende opties is voor een Europees partnerschap voor KLM. Plannen om ook financieel in de Italiaanse luchtvaartmaatschappij deel te nemen bestaan er bij KLM op dit moment niet.

Ook KLM's Amerikaanse partner Northwest sprak zich onlangs uit voor samenwerking met Alitalia dat momenteel herstructureert en volgend jaar begint met privatiseren. Deze week sloot KLM een akkoord met Northwest over een langlopende, intensieve samenwerking. Besloten is dat KLM zijn aandeel van bijna 20 procent in de Amerikaanse maatschappij in etappes zal afstoten.

Bouw ziet de verzoening eerder deze week met partner Northwest Airlines ook nog als 'zijn' besluit en vindt dat de KLM er goed aan heeft gedaan in het conflict met Northwest over de beperking van het KLM-belang het been zo lang stijf te houden.

Bouw: “Toen we in 1989 met Northwest in zee gingen hadden we twee doelen: het vestigen van een economisch belang in vervoersstromen buiten Nederland, en continuïteit scheppen in de samenwerking.” De scheidende KLM-topman meent dat met het akkoord met de Amerikanen beide doelen zijn bereikt.

Bouw wordt volgende week opgevolgd door L. van Wijk die al enkele jaren als Bouws rechterhand fungeerde. De vertrekkende topman gelooft daarom niet dat de machtswisseling bij de KLM veel verandering in beleid en strategie zal opleveren.

Bouw is het meest trots op het vooral door hem ontwikkelde principe van het 'global airline system' dat later alom is nagevolgd. Hij zegt te optimistisch te zijn geweest over het tempo waarin dit nieuwe concept in Europa ingang zou vinden.

“Wij waren onze tijd vooruit en dat is een voorname reden dat destijds de samenwerkingspogingen met British Airways en Swissair afsprongen.”

Bouw ontkent dat het lopende hervormingsprogramma Focus 2000 zou neerkomen op kille bezuiniging en op het afstoten van bedrijfsonderdelen wat de KLM tot een soort virtuele organisatie zou maken. Wel voorziet hij ingrijpende verandering op het hoofdkantoor en in andere 'overhead'-sectoren en hij sluit daar gedwongen ontslagen niet uit.

    • Ferry Versteeg