J. de Groot

De Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) heeft J. de Groot, melkveehouder in Noordeloos, benoemd tot vice-voorzitter. De benoeming geldt voor vier jaar. De Groot (52 volgt in die functie J.W.E.M. Mares op. Hij is tevens benoemd tot lid van het dagelijks bestuur van het Landbouwschap.