De Groenen

In de krant van 25 juli geven F.G. de Ruiter en Arjen van der Ziel indrukken weer van gesprekken met inwoners en bestuurders van het ondergelopen stadje Klodzko in Polen. Als kop boven het artikel staat: 'De Groenen wilden puur natuur. Nou die hebben ze gekregen'. Een deels letterlijk citaat van een zinsnede uit het artikel, dat de feitelijke inhoud absoluut niet dekt.

De indruk wordt gewekt dat De Groenen debet zijn aan de ramp. In het artikel worden milieu-activisten genoemd, die zich verzet zouden hebben tegen het kappen van bomen langs de rivier. De Groenen worden in het artikel niet genoemd. In Nederland wordt die aanduiding met een politieke partij geassocieerd. Uit het artikel blijkt op generlei wijze dat in Polen een dergelijke partij bij de besluitvorming aangaande het beleid rond de rivierenloop betrokken is geweest. Een snelle 'krantenkoppen-lezer' zal deze boodschap geheel ten onrechte vasthouden.

    • T.M. Hulscher-Emeis