Advies in rapport aan regering-Jospin; 'Franse immigratie kan menselijker'

PARIJS, 1 AUG. Frankrijk zou soepeler en menselijker met immigratie kunnen omgaan dan de laatste jaren gebruikelijk was. Dat is de strekking van een rapport dat premier Jospin in juni vroeg en gisteren in ontvangst nam.

Volgens rapporteur Patrick Weil hoeft Frankrijk geen immigratiegolven te vrezen. Het advies is een uitwerking van de principes die Jospin in zijn regeringsverklaring heeft neergelegd. De nieuwe linkse regering wil een eind maken aan de sfeer van heksenjacht die in haar ogen is gecreëerd door de wetten van de achtereenvolgende rechtse ministers van Binnenlandse Zaken Pasqua en Debré. De academicus Weil heeft met alle soorten betrokkenen bij het immigratie-proces overlegd. Volgens zijn bevindingen verschillen praktijkmensen minder van mening dan wordt gesuggereerd.

Op het ogenblik zijn er bij benadering vijf miljoen vreemdelingen op Frans grondgebied, waarvan naar schatting één miljoen illegaal. De instroom, die al jaren aan banden wordt gelegd, komt voornamelijk uit Afrika en Azië. In vroeger tijden waren dat meer Italianen, Portugezen en Spanjaarden, die inmiddels geassimileerd zijn. In de huidige tijd van hoge werkloosheid (12,6 procent van de beroepsbevolking, en stijgend) hechten aanhangers van het extreem rechtse Front National en een percentage kiezers van andere partijen aan de stelling dat de werkloosheid de schuld is van de nieuwkomers.

Volgens Weil is Frankrijk één van de weinige Westerse landen waar immigratie-vraagstukken zo sterk gepolitiseerd zijn. Het gevolg is “dat wij kleinzielig zijn tegen degenen die hier zouden moeten komen, en degenen die hier niet zouden moeten komen ongemoeid laten”.

Weil stelt voor asiel niet meer open te stellen voor mensen afkomstig uit Oost-Europese landen die nu democratisch zijn geworden, maar anderzijds de grenzen te openen voor Algerijnen die worden vervolgd door moslim-extremisten, ook al zijn die niet de regering van het land.

Tot de ruim 120 concrete maatregelen die het rapport voorstelt behoren: verzachting van de vereisten van steeds vernieuwde verblijfsvergunningen voor EU-onderdanen uit andere landen (kan 450 ambtenaren uitsparen), ophouden met grote aantallen willekeurige controles, meer gerichte controles waar clandestiene immigratie-netwerken actief zijn, buitenlandse studenten in Frankrijk niet meer behandelen als illegalen en hun het recht op tijdelijk, part-time werk geven, en hen overigens aanmoedigen na afloop van hun studie in hun land van herkomst werk te zoeken.

Oud-ministers uit de begin juni door de kiezers weggestuurde rechtse regering-Juppé hebben zich al zeer kritisch uitgelaten over de strekking van het rapport. “Met laksheid komen we er in ieder geval niet uit”, aldus oud-minister Hervé de Charette. Volgens het Front National fungeren de voorstellen als “stofzuiger voor illegale vreemdelingen”.