Aantal koeien op vooroorlogs niveau

ROTTERDAM, 1 AUG. Het aantal melkkoeien in Nederland is teruggelopen tot vooroorlogs niveau. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat Nederland vorig jaar over 1,5 miljoen melkkoeien beschikte, evenveel als in 1939.

Sinds de invoering van de melkquotering in 1983 is het aantal melkkoeien met een miljoen stuks, bijna 40 procent, afgenomen. Vorig jaar nam het aantal koeien opnieuw af met vijf procent en verdwenen er 80 duizend koeien uit de wei.

De huidige koeien geven echter veel meer melk dan hun voorgangsters. Door de verbeterde wetenschap en kruisingen zijn betere rassen ontstaan.

De melkproductie per koe neemt daardoor nog steeds toe. De omvang van de totale rundveestapel bedroeg vorig jaar 4,4 miljoen dieren, een vermindering met 3 procent ten opzichte van een jaar eerder. De daling bleef beperkt door het aantal vleeskalveren, dat een stuk hoger is dan het jaar daarvoor.

Het CBS heeft ook een inventarisatie gemaakt van de varkensstapel. De voorlopige raming is dat Nederland 13,2 miljoen varkens heeft. Hierbij maakt het CBS een voorbehoud vanwege de varkenspest, waardoor het aantal varkens niet helemaal precies kan worden becijferd. De opgegegeven aantallen worden nog nader bestudeerd.

Het aantal schapen in Nederland daalde ten opzichte van vorig jaar met 10 procent naar anderhalf miljoen. Er zijn 120 duizend geiten in Nederland, twee keer zoveel als vier jaar geleden.

Het aantal kalkoenen is toegenomen met 8 procent naar 1,3 miljoen. Daarvan worden er 769.000 gehouden in Limburg.