Havenpool wil met Randstad samen

ROTTERDAM, 29 JULI. De Amsterdamse havenpool Samenwerkende Havenbedrijven (SHB) zoekt samenwerking met uitzendbureau Randstad. De havenpool - een uitzendbureau voor havenkrachten waaruit havenbedrijven kunnen putten wanneer zij in een bepaalde piekperiode meer werkkrachten nodig hebben - kampt met financiële problemen omdat er voor 300 havenarbeiders niet genoeg werk is.

Hoewel Randstad toegeeft dat er over samenwerking met de SHB wordt gepraat wil het uitzendconcern niets kwijt over de concrete invulling van de plannen. Hoe Randstad de problemen in de Amsterdamse haven te lijf wil gaan is ook niet duidelijk, want de havenpool kampt met grote moeilijkheden. Bedrijven maken minder gebruik van de arbeidspool omdat de werkgelegenheid in de haven sneller is teruggelopen dan verwacht. Dat komt omdat de aanvoer van cacao in Amsterdam (de grootste cacaohaven ter wereld) is teruggelopen en overslagbedrijf CTA minder tijdelijke havenkrachten nodig heeft.

De SHB is in het leven geroepen na reorganisaties in de Amsterdamse haven waarbij veel mensen op straat dreigden komen te staan. De vakbonden hebben toen bedongen dat er een havenpool zou worden opgericht die de overtollige werknemers zou opnemen. Zij krijgen daarbij volledig doorbetaald, ook in tijden dat zij niet werken. Daardoor zijn de financiële reserves van de SHB nagenoeg verdwenen. Ook de subsidie van 24 miljoen die de pool van het ministerie van Sociale Zaken heeft gekregen is grotendeels op. Terwijl de havenbedrijven steeds minder arbeidskrachten van de SHB huren. De vicieuze cirkel kan moeilijk worden doorbroken aangezien de arbeidsvoorwaarden in de haven riant zijn. De SHB kan havenkrachten moeilijk bij bedrijven elders onderbrengen omdat zij dan op slag veel minder gaan verdienen. Hoewel de SHB in Rotterdam regelmatig havenwerknemers van de Amsterdamse SHB inhuurt. Zij komen dan met busjes naar Rotterdam om daar in de haven aan de slag te gaan.

De problemen met de SHB hebben in het verleden al herhaaldelijk tot stakingen en blokkades in de haven geleid. De vakbonden geven geen krimp en willen van inkrimping van de havenpool niets weten. Interessant is dat in de haven van Rotterdam vergelijkbare problemen met de havenpool spelen. Hoewel een medewerker van de industriebond FNV verklaart dat Rotterdam in tegenstelling tot Amsterdam niet denkt aan een vorm van samenwerking met bij voorbeeld Randstad. “De havenpool in Amsterdam is domweg failliet”, stelt een SHB-medewerker in Rotterdam.”

De Amsterdamse SHB is inmiddels tot de conclusie gekomen dat de in het verleden door de bonden bedongen arbeidsvoorwaarden te riant zijn. Het loon is in verhouding tot de gewerkte uren te hoog. Daardoor dreigt het samenwerkingsverband om te vallen.