FOREIGN AFFAIRS

De Amerikaanse ambassadeur in Oostenrijk, Swanee Hunt, vraagt in het nieuwe nummer van het blad Foreign Affairs aandacht voor het lot van de vrouwen in Oost-Europa. Zij hebben het meest geleden van de overgang van het communisme naar de vrijemarkteconomie.

Hoewel ze vaak relatief goed opgeleid zijn, verdienen ze veel minder dan mannen, ze raken eerder werkloos, ze zijn het slachtoffer van vrouwenhandel en in geval van echtscheiding blijven ze met hun eventuele kinderen vaak arm en berooid achter, omdat mannen nauwelijks alimentatie betalen.

Onder het communisme hadden parlementen weinig te zeggen, maar toen waren vrouwen nog zichtbaar in de vertegenwoordigende organen. In de periode 1987 tot 1994 is hun aandeel in de parlementen echter dramatisch gedaald: in Albanië ging het van 28 naar 6 procent, in Roemenië van 34 naar 4, in Hongarije van 21 naar 11, in Rusland van 33 naar 3 procent. Toch zijn er nog altijd vrouwen die zich laten horen en zich inzetten voor mensenrechten, welvaart en democratie. Hun stem moet versterkt worden, vindt mevrouw Hunt - en dat moet kunnen met iemand als Madeleine Albright op Buitenlandse Zaken.