BOTSING

Bij de wiskundige beschouwing in het artikel 'Omstreden botsing' (W&O 19 juli) is Robert van der Veen uitgegaan van de formule: 'kracht = massa x snelheid'.

Deze formule is onjuist. Bij een botsing komen geen krachten vrij maar bewegingsenergie. En in de mechanica gelden dan onder andere: 'kracht = massa x versnelling' en 'snelheidsvermogen van beweging = een halve massa x het kwadraat van de snelheid' (A = mv). De tweede formule is bij het genoemde artikel van toepassing. Hieruit blijkt hoe fataal de snelheid is. Een auto die twee keer harder rijdt dan een andere auto, heeft vier keer meer bewegingsenergie. Vandaar dat de tweede auto, bij een gelijke remkracht, een vier keer langere remweg nodig heeft om tot stilstand te komen.