Turks kabinet besluit tot hervorming onderwijs

ANKARA, 24 JULI. Het verplichte, niet-religieuze basisonderwijs in Turkije wordt van vijf tot acht jaar verlengd. Dat betekent het einde van het islamitisch onderwijs voor jonge kinderen. In plaats daarvan kunnen ouders die hun kinderen op jeugdige leeftijd toch een islamitische scholing willen geven, daarvoor terecht bij het directoraat voor godsdienstzaken, dat speciale cursussen in de weekeinden en gedurende de vakantie gaat opzetten.

Tot dit compromis heeft de nieuwe regering van premier Mesut Yilmaz van de rechts-liberale Moederlandpartij besloten. De fundamentalistische Welvaartspartij heeft steeds afwijzend op de onderwijsplannen gereageerd, die voortvloeien uit een eisenpakket van het leger, de hoeder van het seculiere karakter van de Turkse republiek. De Welvaartspartij is het eens met het principe dat de leerplicht tot acht jaar moet worden opgetrokken, maar vindt dat ouders zelf moeten kunnen beslissen waar ze hun kinderen na de lagere school naar toe sturen.

Die opstelling bracht de Welvaartspartij, die het afgelopen jaar regeerde, in conflict met de machtige legerstaf. De fundamentalisten weigerden de eisen van de militairen in te willigen omdat ze dan verantwoordelijk zouden worden gehouden voor de sluiting van de onderbouw van de zogeheten imam-hatipscholen. De fundamentalistische premier Necmettin Erbakan diende vorige maand het ontslag van zijn regering in. Het parlement buigt zich naar verwachting nog deze week over de wetswijzigingen die nodig zijn om deze onderwijshervorming door te voeren. Politieke waarnemers menen dat deze tot grote spanningen in de nieuwe coalitie kunnen leiden, omdat ook een deel van de Moederlandpartij tegen de sluiting van de imam-hatipscholen is.