'Wanbeleid bij Palestijns Gezag'

GAZA, 22 JULI. Een commissie die door de Palestijnse leider Yasser Arafat is gevormd om beschuldigingen van corruptie binnen het Palestijnse Gezag te onderzoeken, heeft het ontslag van enkele ministers en hoge ambtenaren geadviseerd. Dat heeft de voorzitter van de commissie, Tayeb Abdelrahim, gisteren in Gaza meegedeeld. Hij weigerde de namen van de betrokkenen te noemen.

Abdelrahim onderstreepte de ernst van de situatie. “Het gaat niet om geldverspilling, maar om heel wat meer dan dat. Het gaat om wanbeleid, gebrek aan ervaring en schending van de regels.” Hij adviseerde “onmiddellijke, ingrijpende hervormingen op al deze gebieden”.

Arafat gaf opdracht tot het onderzoek nadat bij een intern onderzoek door de Palestijnse Rekenkamer was gebleken dat 326 miljoen dollar - bijna de helft van de Palestijnse begroting voor 1997 - was verdwenen als gevolg van corruptie of wanbeleid. Later volgde nog een rapport van een onofficiële Palestijnse groep die stelde dat Palestijnse functionarissen hun ambt systematisch misbruikten om zich te verrijken.

De Palestijnse onderminister van planning, Anis al-Qaq, gaf als voorbeeld van de huidige toestand dat van de 50 employés op zijn ministerie er 22 directeur of directeur-generaal zijn. In de 18 Palestijnse ministeries zijn er totaal bijna 500 directeuren. “Wat kunnen we doen? Iedere employé wil directeur zijn”, zei hij. “We kunnen mensen ontslaan, maar gewoonlijk proberen de mensen met goede connecties hun baan terug te krijgen.” (AP, Reuter, AFP)