Securitel: vooral Verkeer nalatig

DEN HAAG, 22 JULI. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is het departement dat de aanmeldingsplicht van technische voorschriften in de Securitel-zaak het meest heeft verzaakt.

Van de vierhonderd regelingen die Nederland mogelijk ten onrechte niet in Brussel heeft gemeld ten behoeve van de werking in de interne Europese markt vallen er 208 onder de verantwoordelijkheid van dit departement. Dat blijkt uit de 'Securitel-lijst' die minister Sorgdrager (Justitie) gisteren openbaar heeft gemaakt. De lijst is een ambtelijke verzameling van niet-aangemelde wetten en regels waarin technische voorschriften voorkomen die de marktwerking binnen de Europese Unie mogelijk belemmeren.

De inventarisatie werd gemaakt naar aanleiding van een arrest van het Europese Hof van Justitie uit april vorig jaar, waarin werd bepaald dat regels die technische voorschriften bevatten geen rechtskracht hebben als ze niet zijn voorgelegd aan de Europese Commissie. Met toetsing beoogt de Unie te voorkomen dat via de introductie van technische voorschriften markten door nationale lidstaten worden afgeschermd.

Dat Nederland zijn aanmeldingsplichten sinds 1983 voor een groot deel niet was nagekomen, bleek in juni uit een uitzending van Nova. In een debat met de Tweede Kamer maakte minister Wijers (Economische Zaken) 'excuses naar de Nederlandse bevolking' voor de niet-aanmelding. Hij weigerde echter met Sorgdrager de ambtelijke inventarisatie van niet-genotificeerde regelingen openbaar te maken. Daartoe werd het kabinet vorige week gedwongen na een kort geding dat was aangespannen door de Vereniging van Strafrechtadvocaten. Uit de lijst blijkt dat het ministerie van Justitie met 55 niet-gemelde regelingen op de tweede plaats komt; Justitie is het departement dat volgens de 'Aanwijzingen voor de regelgeving' in Den Haag is belast met toetsing op naleving van Europese richtlijnen. Landbouw is derde met 47. Hekkensluiters zijn Defensie (twee niet-aanmeldingen) en Sociale Zaken (één).

Een woordvoerder van Verkeer en Waterstaat zegt dat dit departement eerste staat omdat het veel sectoren bestrijkt die relatief veel regelingen nodig hebben. Sorgdrager benadrukt dat de rechtsgeldigheid van de regels alleen in het geding is voorzover er handelsbelangen zijn geschaad. Zij schrijft dat met Brussel inmiddels 112 niet-gemelde regelingen zijn doorgenomen waarvan er 87 onder de notificatieplicht bleken te vallen. 60 van de 400 regelingen behoeven volgens haar bij nader inzien geen melding, 20 worden ingetrokken, 10 zijn via een spoedprocedure aangemeld, drie zijn nog niet in werking getreden en voor de overige 195 komt voor 1 augustus duidelijkheid, aldus de minister.