Achterstand blijft bij 'kampers'

DEN HAAG, 19 JULI. Tweederde van de woonwagenbewoners in Nederland is afhankelijk van een werkeloosheids- of bijstandsuitkering. Het gemiddelde inkomen (17.600 gulden) is mede hierdoor 40 procent lager dan gemiddeld in Nederland (29.400). Woonwagenbewoners komen ook relatief vaak in aanraking met politie en justitie.

Het aantal opgelegde straffen (53 per 1000 inwoners) ligt drie keer zo hoog als gemiddeld.

Dit blijkt uit de Monitor woonwagenbewoners. Het onderzoekscentrum Cebeon heeft deze in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) opgesteld.

Het onderzoek strekt zich uit over vijfentachtig gemeenten in de regio's West-Overijssel, Haaglanden, Zuidoost-Brabant en Zuid-Limburg. In totaal gaat het om zeventien tot vierentwintig procent van de gesubsidieerde standplaatsen voor woonwagens.

De onderzoekers hebben steeds de positie van woonwagenbewoners (inclusief in woonwagens wonende zigeuners) vergeleken met die van de hele populatie. Er is onder meer gekeken naar leeftijd, samenstelling van het huishouden, onderwijs, inkomen, werkgelegenheid en veiligheid.

Volgens de onderzoekers gaat het bij woonwagenbewoners om relatief jonge mensen (weinig 65-plussers) met veel kinderen. Dit verklaart de grotere deelname aan het lager, voortgezet en voorbereidend beroepsonderwijs. Die is drie tot vier keer hoger dan gemiddeld.

Omdat er ook sprake is van veel schooluitval en verzuim, dreigt het onderwijs per saldo nauwelijks bij te dragen aan de vermindering van de maatschappelijke achterstand.

Onder de woonwagenbewoners bevinden zich een relatief groot aantal ondernemers; van de bewoners is eenderde zelfstandig ondernemer, tegenover 10 procent van alle actieven in Nederland.

De onderzoekers merken op dat hun definitie van woonwagenbewoners vertekenend kan werken.

Bewoners die hun maatschappelijke positie verbeteren en in een huis gaan wonen, worden niet meer in het onderzoek betrokken. Het werken met een panel kan dit voorkomen.

Minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) heeft de onderzoeksresultaten inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij vindt dat gemeenten meer actie moeten onder nemen om de positie van woonwagenbewonders te verbeteren. De minsiter heeft een vervolg onderzoek aangekondigd om te zien of hier iets van terechtkomt. (ANP)