Plan voor doorstart van Bell spaart banen

ROTTERDAM, 18 JULI. De blokkade-actie bij het overslagbedrijf ECT is gistermiddag opgeheven nadat de directie had gedreigd de betrokken werknemers voor de rechter te dagen en vervolgens een sociaal plan presenteerde.

Personeel van het in faillissement verkerende overslagbedrijf Bell Line had sinds woensdagochtend de poort van ECT geblokkeerd uit protest tegen een overnameplan van dit bedrijf omdat er geen duidelijkheid was over de sociale gevolgen.

ECT en twee andere bedrijven, Steinweg Handelsveem en Lehnkering Montan Nederland die elk een 50-procents belang in het stuwadoorsbedrijf Deka hebben, kwamen gistermiddag met een sociaal plan voor een doorstart van de Bell terminal, dat door de bonden “positief kritisch” werd beoordeeld.

De drie bedrijven willen samen een nieuwe onderneming vormen, genaamd Deka/ECT, waarin Deka voor tweederde en ECT voor eenderde deelnemen. De nieuwe combinatie noemt het overnameplan “bijzonder kansrijk” omdat het aansluit bij de plannen van het Gemeentelijk Havenbedrijf voor het Eemhavengebied. Deka/ECT heeft inmiddels een bod uitgebracht op de vijf kranen van Bell Line, die essentieel zijn voor de doorstart. Het is aan de curatoren van Bell Line om te beslissen wie het complete instrumentarium van de terminal in handen krijgt. De bonden achten het aannemelijk dat wanneer dit Deka/ECT lukt, het Brits-Ierse consortium ICG/Mercey Docks & Harbour Co. waaraan zij aanvankelijk de voorkeur gaven, zich zal terugtrekken.

De bonden concludeerden gisteravond in een gesprek met Deka/ECT dat verdere acties schadelijk zijn voor de terminal en alle betrokken partijen. Ze vinden dat het sociaal plan “de toets der kritiek kan doorstaan”.

Deka/ECT biedt een doorstart voor 99 van de 153 werknemers van Bell Line, waarvan er 71 meteen in vaste dienst komen. 28 werknemers krijgen vooralsnog een tijdelijk dienstverband van 1 tot anderhalf jaar. Voor de overige medewerkers komt er een WW-aanvullingsprogramma, begeleiding bij het zoeken van een nieuwe baan en een lijfrenteregeling voor mensen van 50 jaar en ouder.

Zodra er volledige duidelijkheid ontstaat over de overname wordt het sociaal plan ter goedkeuring aan de vakbondsleden voorgelegd.