Amerikaans voorstel: Permanente zetels V-raad Derde wereld

NEW YORK, 18 JULI. De Verenigde Staten bepleiten drie permanente zetels in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voor ontwikkelingslanden. Eerder steunden de VS de toelating van Duitsland en Japan als permanente leden. De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Nicholas Burns, zei: “Wij geloven dat de regio's zelf - de Afrikaanse, de Latijns-Amerikaanse en de Aziatische landen - moeten beslissen hoe deze zetels moeten worden bezet.

De Veiligheidsraad, het orgaan van de Verenigde Naties dat zich bezighoudt met internationale vrede en veiligheid, bestaat momenteel uit vijf permanente leden die elk het vetorecht hebben - de VS, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en China - en tien niet permanente, elke twee jaar roulerende leden.

Over de kwestie van het vetorecht zei woordvoerder Burns: “We hebben nog geen standpunt ingenomen met betrekking tot het vetorecht voor de nieuwe permanente leden inclusief Duitsland en Japan, maar we verzetten ons tegen iedere oplossing die een inbreuk betekent op de voorrechten van de huidige permanente leden.”

Het nieuwe Amerikaanse voorstel laat overigens een aantal vragen nog onbeantwoord: Hoeveel leden moet de Veiligheidsraad uiteindelijk tellen? Hoeveel niet-permanente leden moet de raad in de toekomst tellen? Moeten nieuwe permanente leden ook het vetorecht krijgen? De Verenigde Staten zijn er voorstander van de omvang van de Veiligheidsraad beperkt te houden tot 21 omdat anders de flexibiliteit van dit orgaan in gevaar komt, terwijl andere landen uitbreiding tot 24 à 26 leden voorstaan. Eventuele veranderingen in de samenstelling van de Veiligheidsraad moeten met een meerderheid van tweederden worden aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN en dienen daarna ook de instemming te krijgen van de parlementen of andere constitutionele organen van de betrokken landen.

In New York wordt het Amerikaanse voorstel voor drie permanente zetels voor Derde-Wereldlanden in de Veiligheidsraad gezien als een poging om steun te verwerven voor de voorstellen van secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, om de organisatie te stroomlijnen. Veel Derde-Wereldlanden vrezen dat stroomlijning en bezuiniging zullen leiden tot een bezuiniging op programma's waarvan zij het meest profiteren. Met de nieuwe permanente zetels zouden de VS willen proberen de Derde Wereld aan boord te halen. (Reuter, AP, AFP)