Kritiek moslims op jaarverslag BVD

ROTTERDAM, 17 JULI. De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) geeft in haar jaarverslag een zeer ongenuanceerd beeld van moslimorganisaties in Nederland. Dit zeggen vooraanstaande islamologen en moslimgroepen in Nederland. Hoogleraar P. van Koningsveld spreekt zelfs van “demagogie”.

In het jaarverslag, dat gisteren bekend werd, schrijft de BVD dat binnen diverse islamitische organisaties anti-Westerse stromingen en opvattingen aan kracht winnen. Deze opvattingen zouden integratie van moslims in de Nederlandse samenleving tegengaan.

Hoogleraar Godsdienstgeschiedenis van de islam in West-Europa, Van Koningsveld, erkent dat moslimgemeenschappen in Nederland traditionele stromingen kennen, “maar het is een onjuiste stelling dat deze de overhand krijgen”. Hij wijst erop dat twee overkoepelende organisaties van moslims , de Islamitische Raad Nederland en de Nederlandse Moslim Raad, voorstander zijn van integratie in Nederland.

Volgens de progressief-liberale imam A. van Bommel bestaan traditionele stromingen al vanaf het begin in Nederlandse moslimgemeenschappen. Het gaat echter om een “vrij kleine minderheid”, aldus Van Bommel. “Het staat in geen verhouding tot bijvoorbeeld islamitische jongeren die de afgelopen jaren op Nederlandse universiteiten of HBO-instellingen zijn begonnen.”

In het jaarverslag van de BVD worden een aantal moslimorganisaties met naam genoemd. Zo zou de Turkse Milli Gürösbeweging, gelieerd aan de Welvaartspar tij, een voorbeeld zijn van een organisatie waar de anti-westerse, anti-Nederlandse krachten sterker worden. “Absurde onzin”, zegt woordvoerder M. Akbulut. Hij wijst er op dat Milli Gürös oftewel de Nederlands Islamitische Federatie al vijftien jaar zonder problemen in Nederland werkt en dat integratie nog altijd haar streven is. “De BVD heeft verkeerde informanten. Vorig jaar was men nog heel positief over ons. Ik weet niet wat er aan de hand is, de BVD moet hier opheldering over verschaffen”, aldus Akbulut.

H. van Zuthem van het Inspraak Orgaan Turken (IOT), waarbij 250 lokale organisaties zijn aangesloten, onderschrijft wel de vaststelling in het BVD-jaarverslag dat veel allochtonen teleurgesteld zijn en zich afkeren van de Nederlandse samenleving. “Men ondervindt alsmaar teleurstelling, bijvoorbeeld bij het zoeken naar werk. En dan zeggen de mensen: 'wat zijn wij verschuldigd aan die Nederlandse samenleving. Die doet toch ook niks voor ons'?”

In het rapport schrijft de BVD dat de Islamitische Schoolbesturenorganisaties (ISBO, 29 islamitische scholen) zich gesteund weet door Saoudische fondsen. Volgens hoogleraar Van Koningsveld, die onderzoek heeft gedaan naar de ISBO, wordt Saoudisch geld gebruikt voor vervoer per bus van de leerlingen “De stichting El Ouakf geeft daarvoor 23 dollar per leerling per jaar.”

Beleidsmedewerker M. El Wakidi van de overkoepelende minderhedenorganisatie Forum, erkent het bestaan van Saoudische financiële steun. Maar deze is bedoel dom de “vorming van progressieve regeringen in de landen van herkomst tegen te gaan”, aldus El Wakidi. “De steun is geenszins voor anti-Westerse organisaties.”