Toezegging van Tommel; Mogelijk aanpassing huursubsidie

DEN HAAG, 15 JULI. Staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) overweegt de nieuwe Huursubsidiewet aan te passen om huurders tegemoet te komen van wie het inkomen in korte tijd is gedaald. Dat zegde de bewindsman gisteren toe na overleg met de Tweede Kamer.

De Kamer en Tommel onderbraken op verzoek van de Kamerleden Duivesteijn (PvdA) en Biesheuvel (CDA) het zomerreces om over de minima te debatteren. De beide Kamerleden menen dat mensen die hun inkomen van het ene op het andere jaar fors zien dalen, bijvoorbeeld omdat ze werkloos of arbeidsongeschikt worden, ten onrechte te weinig huursubsidie krijgen. Naar schatting 7.000 huurders moeten daardoor een beroep doen op de bijzondere bijstand.

Dit komt omdat subsidie met de nieuwe Huursubsidiewet wordt toegekend op basis van het inkomen van het voorgaande jaar. Via de oude wet werd van de huurders gevraagd een schatting te geven van het inkomen in het komende jaar. Omdat huurders hun verwachte inkomen echter structureel te laag opgaven werd te veel aan huursubsidie uitgekeerd, dat later moest worden teruggevorderd.

Een Kamermeerderheid van PvdA, CDA, GroenLinks, SP en Senioren 2000 meent dat huurders die het slachtoffer zijn geworden van de nieuwe wet, slechts bij hoge uitzondering naar de sociale dienst zouden moeten om bijzondere bijstand aan te vragen. Wat de Kamer betreft moet de staatssecretaris zijn regeling dan ook aanpassen.

Tommel zei gisteren eerst het kabinet te moeten raadplegen. “Tijdens de eerstvolgende ministerraad moet de vraag worden beantwoord of de Huursubsidiewet gewijzigd gaat worden”, zei Tommel. Het kabinet komt voor het eerst weer bijeen op 22 augustus.

Verschillende Kamerleden namen het Tommel gisteren kwalijk dat hij zonder de Kamer te raadplegen een regeling had opgesteld om de minima tegemoet te komen. De clausule dat het inkomen tot op of vlak boven het mininmumniveau moest dalen om voor die aanvullende regeling in aanmerking te komen, kwam de bewindsman op felle kritiek te staan.