Particulieren gaan massaal over naar aandelenfondsen

AMSTERDAM, 14 JULI. Particuliere beleggers stappen op grote schaal over van beleggingsfondsen in effecten met vaste rente naar de nu veel beter renderende beleggingsfondsen in aandelen. Uit cijfers over het beheerd vermogen van de beleggingsfondsen van ABN Amro over het eerste halfjaar blijkt dat de trend naar beleggingen in aandelenfondsen is versneld ten opzichte van vorig jaar.

In de eerste zes maanden hebben particuliere beleggers per saldo 2,9 miljard gulden nieuw vermogen gestoken in beleggingsfondsen bij ABN Amro, die na Robeco (Rabobank) de grootste aanbieder van beleggingsfondsen is op de Nederlandse markt. Deze geldstroom van particulieren naar beleggingsfondsen vloeit geheel toe naar de aandelenfondsen. Bij de beleggingsfondsen die in effecten met vaste rente beleggen (obligatiefondsen) was wel sprake van een lichte stijging met 500 miljoen gulden, maar dat kwam volledig voor rekening van een Microsoft-investering ter grootte van 731 miljoen gulden in een van de fondsen.

Van het bedrag van 32,7 miljard gulden dat ABN Amro via beleggingsfondsen beheert bestond eind juni 45 procent uit geld in aandelenfondsen. Dat was 18 maanden geleden nog 26 procent. In die periode is de omvang van de aandelenfondsen door koerstijgingen van de bestaande beleggingen en nieuw binnengestroomd vermogen van particulieren ruimschoots verdubbeld tot 14,7 miljard gulden. De omvang van de obligatiefondsen is in de laatste 18 maanden met 800 miljoen gegroeid tot 18 miljard gulden.

ABN Amro verwacht nog geen einde aan deze verschuiving, aangezien scherpe wijzigingen in de rente niet ophanden lijken. De snelle groeiers bij de aandelenfondsen zijn de vastgoedfondsen (in het eerste halfjaar verdubbeld tot 1,5 miljard gulden) en de garantiefondsen (die beleggers beschermen tegen koersdalingen, maar hen wel van koerswinsten laten profiteren), goed voor 1,2 miljard gulden. Verder zit er sterke groei in de aandelenfondsen die zich op landen richten met snel groeiende of veelbelovende economieën, zoals Oost-Europa en Zuid-Amerika. Op de obligatiefondsen maakten beleggers, met eén uitzondering (Amerikaanse obligaties), rendementen van enkele procenten, terwijl de aandelen- en vastgoedfondsen soms ver boven de tien procent lagen.

Het totaal beheerde vermogen bij ABN Amro is in het eerste halfjaar met 21 procent gestegen tot 144 miljard, terwijl ABN Amro Asset Management Nederland 19 procent groei noteerde tot een beheerd vermogen van 64,8 miljard gulden. De sterkste groei (6,1 miljard gulden tot 32,7 miljard gulden) zat bij de beheerde beleggingsfondsen. Het geld dat voor verzekeraars en pensioenfondsen wordt beheerd steeg met 3 miljard gulden tot 25,7 miljard, terwijl het vermogen dat voor rijke particulieren wordt belegd met 1,3 miljard is toegenomen tot 6,4 miljard gulden.