Duizend cellen kunnen eerder beschikbaar zijn

DEN HAAG, 12 JULI. In de komende vijf jaar kunnen ongeveer duizend plaatsen in gevangeniscellen door taakstraffen en penitentiaire programma's buiten de gevangenis worden vervangen. Dit staat in een rapport dat minister Sorgdrager (Justitie) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Met speciale programma's kunnen gestraften onder strikte voorwaarden de laatste fase van hun straf buiten de gevangenis ondergaan. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van Justitie stelt vast dat steeds vaker onvoorwaardelijke en ook langere vrijheidsstraffen worden opgelegd door de toename van geweldscriminaliteit. Bovendien worden dezelfde delicten zwaarder bestraft dan tien jaar geleden.