Schikking tabaksector in staat Mississippi

NEW YORK, 5 JULI. De officier van justitie in Mississippi heeft een schikking bereikt met de tabaksindustrie, die 3 miljard dollar zal betalen. Een gepland proces in die staat tegen de industrie zal hierdoor komen te vervallen.

De schikking voorkomt dat de tabaksindustrie in Mississippi voor de rechter wordt gedaagd. Michael Moore, de officier van justitie, was van plan de ziektekosten die de staat aan slachtoffers van het roken had besteed terug te eisen in een proces dat volgende week had moeten beginnen.

De schikking van afgelopen donderdag staat geheel los van het akkoord dat de tabaksindustrie onlangs heeft bereikt met de officieren van justitie van veertig Amerikaanse staten. In dat akkoord, dat door het Congres als wet moet worden aangenomen zodat de industrie wordt vrijgesteld van rechtsvervolging, wordt niet alleen betaling geeist van 368 miljard dollar maar ook een gedeeltelijk verbod op reclame. In Mississippi zijn dergelijke voorwaarden niet besproken. Moore zei dat de schikking overeind blijft, ongeacht of er een landelijk akkoord wet wordt.

Moore was een van de voornaamste onderhandelaars van het landelijke akkoord. De vraag is of hij zijn positie niet ongeloofwaardig heeft gemaakt door opeens een akkoord met een afgezwakte inhoud voor zijn eigen staat te sluiten. Ook is het de vraag of de tabaksindustrie niet door een verdeel- en heerstactiek de standvastigheid van anti-tabaksgroepen ondermijnt. Na Mississippi zijn er vergelijkbare processen op komst in Florida (augustus) en Texas (september). Als officieren van justitie in staten onzeker worden over de haalbaarheid van een landelijk akkoord, zullen ze het wellicht elk afzonderlijk op een akkoordje willen gooien met de industrie om zo toch miljarden dollars binnen te halen. Officier van justitie is in de VS een gekozen functie.