Automobilist moet zelf verwijderen wielklem betalen

DEN HAAG, 4 JULI. Automobilisten die een wielklem hebben gekregen omdat in hun auto geen geldig parkeerkaartje zichtbaar was, moeten de kosten van het verwijderen van deze klem betalen, ook al kunnen ze achteraf aantonen dat zij over een parkeerkaartje beschikken. In dat geval vervalt wel de boete.

De ministerraad heeft gisteren besloten de Gemeentewet zodanig te wijzigen dat de kosten van het verwijderen van de wielklem en de boete apart kunnen worden behandeld. De Raad van State moet het wetsvoorstel nog beoordelen.

De wetswijziging was volgens het kabinet nodig omdat de Hoge Raad eerder dit jaar bepaalde dat zowel de boete als de kosten van de wielklem vervallen als een automobilist kan aantonen wel een kaartje te hebben. Een parkeerkaartje dat achteraf wordt overgelegd, geldt als bewijs dat parkeerbelasting is betaald, aldus het hoogste rechtscollege.

De zaak was aangespannen door de eigenaar van een auto waarin het bonnetje van het dashboard was gewaaid. Dit gebeurt wel vaker als de automobilist, nadat hij het kaartje heeft neergelegd, het portier sluit. Bij een controle bleek het kaartje onzichtbaar doordat het op de grond was gevallen. De controleurs gingen ervan uit dat de man geen parkeerbelasting had betaald en brachten een wielklem aan. Voor het laten verwijderen van de wielklem moest de man zestig gulden betalen. Daarnaast werd hem ook een boete van zestig gulden opgelegd. De eigenaar van de auto diende een bezwaarschrift in. Dit werd afgewezen, waarop hij in hoger beroep ging bij het Gerechtshof in Amsterdam.

Op 15 september 1995 bepaalde het Hof dat indien iemand achteraf een geldig parkeerkaartje kan overleggen is voldaan aan de belastingplicht. Uit deze uitspraak vloeide voort dat de kosten voor de naheffingsaanslag en de kosten voor het aanbrengen en verwijderen van de wielklem aan betrokkene moesten worden terugbetaald. De gemeente Amsterdam ging tegen deze uitspraak in cassatie bij de Hoge Raad, die bepaalde dat de parkeerboete niet hoeft te worden betaald als de automobilist achteraf kan bewijzen dat hij wel een parkeerbonnetje heeft gekocht.