Benoeming

Ik zou mevrouw Van Rooy gaarne willen feliciteren met haar benoeming als voorzitter van het bestuur van de Katholieke Universiteit Brabant. Het artikel (NRC Handelsblad, 27 juni) vermeldt terecht dat zij de eerste vrouw is in deze functie. Daar kan Tilburg trots op zijn.

De vermelding dat zij de jongste is die ooit in die functie werd benoemd, vergt echter terwille van de geschiedschrijving een amendering.

De TU Delft, destijds TH Delft, komt met mijn benoeming in 1973 in die functie op de leeftijd van 43 jaar de eer van deze primeur toe. Waarvan ik uiteraard gaarne melding maak, niet zonder nogmaals mevrouw Van Rooy veel succes toe te wensen met deze mooie functie.