Van Melle neemt zonneboiler in gebruik

De Bredase snoepfabrikant Van Melle heeft vrijdag de grootste industriële zonneboiler in Europa officieel in gebruik genomen. Op het dak van de fabriek zijn 288 zonnecollectoren en een opslagvat van 95.000 liter geïnstalleerd.

De installatie gebruikt zonlicht voor het opwarmen van water, waarmee jaarlijks zo'n 170.000 kubieke meter aardgas wordt bespaard.

De installatie, die 2.400 vierkante meter beslaat, dekt ongeveer de helft van de warmtapwaterbehoefte van het bedrijf. Volgens I. van Melle, president van het zoetwarenconcern, zijn investeringen in milieuvriendelijke installaties als zonneboilers bedrijfsmatig “uiterst verantwoord”. De onderneming heeft ongeveer 10 procent van het investeringsbudget gereserveerd voor milieuinvesteringen. Het besteedt aandacht aan het waterverbruik, scheidt het afval, neemt 'groene stroom' af van het energiebedrijf en experimenteert met de opwekking van electriciteit door zonnecellen.

De besparingen die dit oplevert zijn volgens Van Melle aanzienlijk. Zo is de rekening voor wateraankoop en -lozing teruggebracht van 2,5 miljoen tot 900.000 gulden per jaar. Door afvalscheiding kunnen de kosten van afvalstort, die de laatste jaren sterk zijn gestegen, worden teruggedrongen. Het besparen van aardgas met de nieuwe zonnecollectoren wordt in de toekomst nog aantrekkelijker vanwege de introductie van de eco-tax, een belasting op niet-duurzame energievormen.

Van de kosten voor de zonnecollectoren wordt, via regelingen waarmee de overheid duurzame energiewinning stimuleert, ongeveer de helft gesubsidieerd.