TIME

Tegen de achtergrond van de uitdagingen van de globalisering leggen politici een verontrustend gebrek aan verbeelding aan de dag, schrijft de politiek-econoom Dani Rodrik (Harvard) in Time naar aanleiding van de bijeenkomst van de G7/G8 vorig weekeinde in Denver.

In plaats van machteloosheid voor te wenden, hadden de G7-leiders er beter aan gedaan de rest van de wereld duidelijk te maken hoe zij de evidente schaduwkanten van het globaliseringsproces aan willen pakken. De daarvoor noodzakelijke herbezinning op de openbare uitgaven vergt politiek leiderschap en internationale samenwerking, en juist op dat punt schiet het Westen volgens Rodrik schromelijk tekort. In een andere bijdrage naar aanleiding van 'Denver' onderstreept de econooom Jeffrey Sachs (eveneens Harvard) de urgentie van Rodriks boodschap. De komende dertig jaar neemt de wereldbevolking met 2,5 miljard mensen toe. Als we het globaliseringsproces op z'n beloop laten, raken we in de greep van politieke en economische instabiliteit, aldus Sachs.