THE ECONOMIST

In The Economist wordt nu eens niet de vraag gesteld wat Hongkong na vanavond staat te wachten, maar wat de gevolgen van de machtsoverdracht voor China zelf kunnen betekenen. Wat gebeurt er als Hongkong China overneemt, vraagt het blad zich af. Volgens The Economist is dit geen absurde stelling.

Op economisch terrein is een dergelijke ontwikkeling al enigszins gaande. “Het was de kennis en het geld uit Hongkong dat de economische boom in Zuid China heeft aangezwengeld”. De afgelopen twintig jaar is de Chinese economie veel meer op die van Hongkong gaan lijken dan andersom, concludeert het blad.

Het gaat er nu om of hetzelfde kan gebeuren op het gebied van het politiek bestel en de rechtsstaat. Vooralsnog wijzen de tekenen er niet op dat China iets dergelijks zal toelaten. Maar volgens The Economist kan de economische ontwikkeling van Hongkong niet los worden gezien van andere vrijheden. Als China zich dat ook realiseert, is er werkelijk wat te vieren.