Plaatsvervangend rechters verzocht ontslag te nemen

ARNHEM, 30 JUNI. De rechtbank van Arnhem heeft zeven advocaten die optreden als rechter-plaatsvervanger verzocht bij de Kroon hun ontslag in te dienen.

Hiermee loopt de rechtbank vooruit op een wet die minister Sorgdrager (Justitie) voorbereidt die advocaten zal verbieden in hun eigen arrondissement op te treden als rechter. De wet moet belangenverstrengeling voorkomen. Twee advocaten weigerden ontslag te nemen. Volgens een persrechter zullen zij niet meer worden ingeroosterd, zodat ze in de praktijk toch weg zijn. De rechtbank kan geen rechters ontslaan - dit gebeurt bij Koninklijk Besluit.