Oeso: Turkse economie minder solide

PARIJS, 30 JUNI. De economie van Turkije heeft de laatste anderhalf jaar een opmerkelijk sterke groei beleefd. Maar door het ontbreken van een effectief overheidsbeleid, een aanhoudend begrotingstekort, een hoge inflatie en een ongelijke inkomensverdeling, zijn de perspectieven voor een aanhoudende economische groei sterk vertroebeld.

Dit staat in het jongste rapport over Turkije van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De doelstellingen van het land - versnelling van het lopende privatiseringsprogramma en een sluitende begroting voor dit jaar - kunnen bijdragen aan economische stabilisering.

Of Ankara die doelstellingen haalt, is nog maar de vraag. De OESO acht het zeer waarschijnlijk dat de begroting van 1997 met een tekort sluit. (ANP)