KLM blijft weigeren

AMSTERDAM, 30 JUNI. De KLM is niet van plan het transport van radioactief materiaal van Mallinckrodt Medical te hervatten. Hetzelfde geldt voor soortgelijk materiaal van andere bedrijven. Volgens een KLM-zegsman heeft Mallinckrodt daarop laten weten dat het naar een andere maatschappij zal uitkijken en voorzover mogelijk het materiaal zal aanbieden voor transport over de weg.

Het gaat om ongeveer 1000 pakjes per week, waarvan de helft via luchtvracht moet worden verscheept, aldus de Mallinckrodt-directie. Vorige week voerde de KLM over deze kwestie overleg met Mallinckrodt, de RLD en de Rijksverkeersinspectie, maar men kwam er toen niet uit. Op 3 juli wordt dit overleg vervolgd. In ieder geval tot dan - en zolang het niet duidelijk is hoe de strenge internationale regelgeving moet worden uitgelegd - houdt de KLM wat dit soort transporten betreft de boot af. De KLM wijst erop dat haar primaire verantwoordelijkheid bij de passagiers en het personeel ligt. “We willen voordat we dit vervoer hervatten absolute zekerheid over wie welke verantwoordelijkheid draagt”, aldus de woordvoerder, die erop wijst dat ook andere luchtvaartmaatschappijen die het transport mogelijk overnemen “met dezelfde RLD-regels zullen moeten werken”.

Het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de controle op radioactieve zendingen. Daarbij gaat het met name over de afbakening van verantwoordelijkheden in de schakels van het vervoer. Die onduidelijkheid moet eerst uit de wereld, vindt de KLM, “want zo is de basis te smal”.

Mallinckrodt Medical kreeg gisteravond de vervoerserkenning terug van de Rijksluchtvaartdienst (RLD) om weer radioactief materiaal voor transport aan te bieden. Het Pettense bedrijf moet de generators waar het de radioactieve stof in vervoert voortaan wel in een loden mantel inpakken. Op die manier kan er geen radioactiviteit meer weglekken. Overigens heeft noch de RLD, noch het bedrijf daarover met de KLM contact gehad, aldus de woordvoerder.