Hongkong

SOUTH CHINA MORNING POST

Hongkong zal na vandaag zijn goede relatie met de wereld moeten vasthouden en buitenlandse ondernemingen moeten duidelijk maken dat de kernelementen van het succes - de rechtsregels, de afwezigheid van corruptie en een evenwichtig speelveld - even sterk en onschendbaar zijn als voorheen. [...]

Als de werking van het economisch systeem blijft zoals een op de 21ste eeuw gebaseerde economie die verlangt, dan zijn de mogelijkheden onbeperkt en kan Hongkong met vertrouwen de toekomst tegemoet zien.

FINANCIAL TIMES

Voor China is de overdracht van Hongkong een reden tot trots, voor Groot-Brittannië een herinnering aan vergane glorie, en voor de bevolking van Hongkong een reden tot vrees. Maar voor alle drie de partijen biedt de overgang bijzondere mogelijkheden. Acht jaar geleden leek het ondenkbaar dat de overdracht in zo'n positieve sfeer zou verlopen. Hongkong is economisch welvarend en er heerst sociale rust. De effectenbeurs breekt nieuwe records. China verdient steun voor zijn bereidheid het beginsel 'één land, twee systemen' te hanteren. De speciale status is een enorme concessie. In naam is China de baas, maar de dagelijkse werkelijkheid komt neer op zelfbestuur. [...]

Met zo'n korte ervaring met democratie toont het electoraat van Hongkong zich ondertussen bijzonder volwassen. Als de democratische instelling eerder waren gekomen, had Peking er niet zo cynisch over hoeven doen. Groot-Brittannië had beter paspoorten kunnen geven aan iedereen die dat wilde. Maar voor de rest heeft het land veel meer gedaan dan op grond van het verdrag nodig was. [...]Op den duur zal blijken dat 'één land, twee systemen' geen formule is die eindeloos kan worden voortgezet. Eén systeem zal dan de overhand krijgen. Hongkongs welvaart en zijn bekwaamheid om deze uit te dragen kan wel eens beslissend blijken voor de toekomst van heel China.

THE NEW YORK TIMES

China's eerste politieke bemoeienis met Hongkong is verontrustend. De nieuwe wetgevende macht is in theorie tijdelijk, maar China heeft in het midden gelaten of het uiteindelijk een vrij-gekozen bestuurslichaam zal toestaan. Hongkongs nieuwe gouverneur Tung Chee-Hwa is een scheepsmagnaat met een voorliefde voor het autoritaire politieke systeem van Singapore. China heeft gewaarschuwd dat “subversieve” afwijkingen niet zullen worden getolereerd, waarmee het voor zichzelf veel speelruimte voor onderdrukking opeist. Het besluit van afgelopen week om een garnizoen van 4.000 Chinese soldaten in Hongkong te stationeren, was een botte intimidatie van zijn inwoners.

Peking is van nature en ideologisch zeker in staat de vrijheid in Hongkong de kop in te drukken. Maar als China op het wereldtoneel verschijnt, heeft het een kans in Hongkong een ander gezicht te tonen. Weinig landen krijgen zo'n kans om zich te onderscheiden.