Grote kunstprijzen toegekend

AMSTERDAM, 30 JUNI. Het Osiris Trio heeft de 'Annie Bosboom Prijs' van honderdduizend gulden gekregen uit Het Kersjes Van de Groenekan Fonds, bedoeld voor de ontwikkeling van jong talent in de muziek.

De Stichting De Suite in Amsterdam kreeg 50.000 gulden. De 'Margreet van de Groenekan Beurs' van 20.000 gulden gaat naar violiste Floortje Schilt. De even grote 'Anton Kersjes Beurs' gaat naar de dirigent Hans Leenders voor een studie bij een belangrijk dirigent.

De Stichting Het Kersjes Van de Groenekan Fonds werd drie jaar geleden opgericht door ex-dirigent Anton Kersjes en zijn echtgenote Margreet van de Groenekan. De prijzen en beurzen van het fonds, dat tot de grootste in ons land behoort, werden dit jaar voor het eerst toegekend.