Groei bierexport Nederland vlakt af

De bierexport is vorig jaar minder sterk gestegen dan in 1995. De Nederlandse bierbrouwers zetten in 1996 in het buitenland nog maar 6,2 procent meer bier af tegen 10,3 procent in 1995. Nederland is nog steeds de grootste bierexporteur ter wereld. Het Nederlands bier vindt zijn bestemming in 170 landen, zo concludeert het Produktschap voor Bier in haar jongste jaarverslag.