Controle declaraties specialisten strenger

DEN HAAG, 30 JUNI. De controle op de declaraties van medisch-specialisten wordt verscherpt. Het aantal controleurs van de Economische Controledienst (ECD) dat daarmee is belast zal worden uitgebreid van zes naar twaalf. Hiervoor wordt een miljoen gulden uitgetrokken. Dit antwoorden de ministers Wijers (Economische Zaken) en Borst (Volksgezondheid) op vragen uit de Tweede Kamer.

De aanleiding voor de versterking van de Controledienst vormt een onderzoek van de ECD waarvan de resultaten eind januari in de openbaarheid kwamen. Toen bleek dat 72 medisch-specialisten en fysiotherapeuten 22 miljoen gulden meer hadden gedeclareerd dan waar ze recht op hadden. Daarbij ging het onder meer om het verscheidene keren declareren van eenzelfde behandeling, het in rekening brengen van behandelingen die niet waren verricht en het wijzigen van data opdat een hoger weekeindtarief kon worden gedeclareerd. Ook declareerde een aantal specialisten een hoger tarief dan was toegestaan omdat ze vonden dat het tarief te laag was. De controle vond vorig jaar alleen plaats bij zorgverleners waarover een klacht was ingediend bij het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (COTG).

Borst en Wijers zijn tot de conclusie gekomen dat dit handelen een combinatie is van “onoplettendheid, burgerlijke ongehoorzaamheid en zelfverrijking”. Volgens hen beschikt de ECD tot dusver over onvoldoende geld en heeft ze te weinig controleurs in dienst om een adequaat toezicht op de administraties van de medisch-specialisten te kunnen houden. Er komen strengere eisen waaraan de boekhouding van de medisch-specialisten, huisartsen en paramedici moeten voldoen. De ECD breidt komende tijd haar onderzoek naar alle medisch-specialisten uit.