'China moet vrij Hongkong respecteren'

HONGKONG, 30 JUNI. Enkele uren voor de overdracht van de Britse kroonkolonie Hongkong aan China hebben Groot-Brittannië en de Verenigde Staten vandaag nog een gezamenlijk beroep op Peking gedaan de vrijheid in het gebied onaangetast te laten.

“We vertrouwen erop dat Hongkong een welvarende en vrije toekomst kan hebben als de voorwaarden van de Gezamenlijke Verklaring (van 1984 tussen China en Groot-Brittannië over de toekomst van Hongkong) worden nageleefd”, aldus de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Robin Cook. Hij sprak na een bespreking op het Britse koninklijk jacht Britannia met zijn Amerikaanse ambtgenoot Madeleine Albright. Cook zei dat hij en Albright echter bezorgd blijven over de ontmanteling van de gekozen Wetgevende Raad van Hongkong en zijn vervanging door een Voorlopige Raad, die door Peking is benoemd. Cook en Albright boycotten de beëdiging van dit lichaam, enkele uren na de overdracht van Hongkong om middernacht lokale tijd.

De twee ministers riepen op tot verkiezingen, ,zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen twaalf maanden'', zoals vervat in de Gezamenlijke Verklaring. Zij maakten geen melding van de belofte van de komende Chinese leider van Hongkong, Tung Chee-hwa, eerder op de dag, om in mei 1998 vrije en democratische verkiezingen te organiseren.

China verzekerde Londen vanochtend intussen dat zijn nieuwe legergarnizoen in Hongkong alleen is bedoeld voor de verdediging van het gebied naar buiten toe. De belofte kwam van de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Qian Qichen, in een gesprek met Cook, die zijnerzijds nog eens de snelle komst van 4.000 man troepen - meteen na de overdracht - betreurde. De zorg voor de interne veiligheid blijft in handen van de politie van Hongkong.

Aan de andere kant van de grens, in Shenzhen, kregen de troepen die straks Hongkong binnentrekken, te horen dat ze “de bevolking van Hongkong moeten liefhebben en de rechten en belangen van de bevolking op elk moment moeten handhaven”. “U moet het sociale systeem en de levenswijze van Hongkong respecteren”, aldus generaal Liu Huaqing, vice-voorzitter van de belangrijke Centrale Militaire Commissie.