'Ziekenhuisspecialist is niet slechter dan zijn vrije collega'

DEN HAAG, 28 JUNI. De Orde van Medisch Specialisten maakt zich schuldig aan misleiding door te suggereren dat een medisch-specialist die in dienst van een ziekenhuis werkt minder kwaliteit levert dan zijn vrijgevestigde collega. Die suggestie wordt gewekt in de advertentie waarmee de Orde op 10 juni protesteerde tegen het wetsvoorstel dat inpassing van de specialist in de organisatie van het ziekenhuis regelt. Die advertentie werd door 64 van de 108 medische staven gesteund.

Volgens de voorzitter van de Landelijke vereniging van artsen in dienstverband (LAD), G.M.H. Tanke, schiet de Orde met die advertentie haar doel - handhaving van het vrije beroep voor haar leden - voorbij. “En dat is onverstandig.”

Hij schrijft dit in de gisteren verschenen editie van het weekblad Medisch Contact. In haar advertentie meldde de Orde onder meer dat de huidige “hoge kwaliteit van onze gezondheidszorg” zal dalen als de “specialist gewoon een medewerker van het ziekenhuis wordt”.

Bij de LAD zijn negenduizend artsen die in dienstverband werken aangesloten, onder wie ruim drieduizend medisch-specialisten. Volgens Tanke leveren die dezelfde kwaliteit werk als de vrijgevestigde specialist. Ook de suggestie van de Orde dat de specialist zijn professionele zelfstandigheid inlevert als hij in dienst van het ziekenhuis werkt, wijst Tanke van de hand. “Wel zijn de medisch-specialisten in diensteverband ondergeschikt aan de (organisatorische) spelregels van de directie. Maar in de arts-patiënt-relatie functioneren zij professioneel autonoom”, aldus Tanke. Die zelfstandigheid wordt bovendien vastgelegd in een professioneel statuut dat onderdeel vormt van de arbeidsvoorwaarden.

Volgens dat professioneel statuut moet de directie bovendien de specialisten betrekken bij de productie-afspraken die het ziekenhuis met de verzekeraar maakt. De suggestie van de Orde dat “directies na 1 januari 1998 alleen beslissen over de zorgvraag en de mening van de medisch-specialisten niet meer meetelt” is volgens Tanke een “misverstand”. “De specialist in dienstverband danst niet meer naar de pijpen van de directie dan de vrijgevestigde specialist.”