Wethouder wil auto's uit Amsterdamse binnenstad

AMSTERDAM, 28 JUNI. Alle auto's weg uit de binnenstad en onder de Singelgracht van begin tot eind een parkeergarage voor ruim 20.000 auto's. Zo ziet wethouder G. ter Horst (Openbare Ruimte) de toekomst van Amsterdam.

De wethouder heeft haar ambtenaren opdracht gegeven dit “grootschalige idee” uit te werken, zo vertelt zij deze krant.

In de binnenstad zouden auto's wel mogen blijven rijden, maar niet meer mogen parkeren. Laden en lossen zou tussen zeven en tien uur 's ochtends moeten gebeuren.

Volgens Ter Horst is de tijd rijp voor een “radicale aanpak”. Zij heeft van het college van B en W de toezegging gekregen dat zij bij de volgende begroting meer geld krijgt voor de verfraaiing van de binnenstad. Die vat zij samen als “schoon, ruimtelijk en mooi”.

De verwijdering van 'obstakels' uit het straatbeeld is een van de belangrijkste middelen die zij wil aanwenden. Het autobezit in de binnenstad wordt geschat op 22.000. Daarvoor zijn nu zo'n 16.000 parkeerplaatsen op straat beschikbaar.

Ter Horst (PvdA) heeft deze week de grootste moeite gehad een eerste aanzet tot haar 'radicale aanpak' door de gemeenteraad te loodsen. Bij de 'herprofilering' van de Prinsengracht wil zij in het deel tussen de Reguliersgracht en de Vijzelgracht vijftig van de vierenzeventig parkeerplaatsen opheffen.

Wethouder Bakker (Verkeer) wist dit voorstel van Ter Horst te redden door de toezegging dat de bewoners van de Prinsengracht in september compenserende maatregelen kunnen verwachten.