Vakantiegeld

Er is geen sprake meer van ongelijke behandeling van belastingbetalers als het gaat om heffingen over vakantiegeld. Aan de uitzonderingspositie van de bouwsector is een einde gemaakt. Dat zei staatssecretaris Vermeend (Financiën) deze week in de Tweede Kamer.

Bouwvakkers betalen via hun vakantiebonnen belasting over 75 procent van het uitgekeerde vakantiegeld. Andere werknemers worden over 100 procent aangeslagen. Volgens Vermeend is in overleg met de bouwsector besloten om de voorkeursbehandeling geleidelijk te beëindigen. Onmiddellijke beëindiging is niet mogelijk, omdat dat in strijd is met de rechtszekerheid van lopende gevallen.