To click or not to click

Legio Lease, een kleindochter van verzekeraar Aegon, richt zich frequent, met name via de brievenbus, tot mogelijke cliënten. Daarom vragen lezers meer dan eens een oordeel over lease-producten. Die draaien om het voor langere termijn (contractueel) huren van effecten met geld, geleend bij Legio Lease. Je hoeft dus, net als bij een lease-auto, geen eigen geld neer te tellen om te kunnen rijden in een beleggingsvoertuig. En de exploitant neemt je alle zorgen uit handen.

Natuurlijk wil zo'n huurder dat zijn voertuig vooruit gaat en nooit achteruit. Het nieuwe click-leasen biedt zelfs een dagelijkse garantie: 'Uw koerswinst wordt dagelijks vastgeclickt'. Een deelnemer ontvangt de hoogste bereikte waarde van een pakket met aandelen ABN Amro, ING, Koninklijke Olie en Uni-Invest (vastgoedfonds) in de contracttermijn van zeven jaar, ongeacht de koersen aan het einde van de rit. Andere clickfondsen leggen de winst pas vast wanneer er vooraf bepaalde grenzen worden bereikt. Hoe zit click-leasen in elkaar?

U doet voor zeven jaar mee en kiest voor betaling van bijvoorbeeld 150 gulden per maand; 50, 100, 200 of 250 gulden mag ook. De verhuurder koopt een pakket van 12.950,01 gulden. Het maandbedrag bestaat geheel uit fiscaal aftrekbare rente/huur van 1,16 procent per maand; 14,8 procent per jaar effectief en bedraagt afgerond 150 gulden; 1,16 procent van 12.950.01.

Wanneer u alle kosten en opbrengsten omrekent naar maandbedragen is die 150 gulden lager. U ontvangt dan maandelijks 41,15 belastbaar dividend op de aandelen. Die gaan van de huur af. De koersbeschermingspremie (clickkosten) van 30,86 (75 procent van het dividend van 41,15) komt er bij. Uw belastingvoordeel van 40,60 (37,3 procent tarief) krijgt u vast terug. Dit voordeel is het saldo van dividendbelasting (over 41,15) en renteaftrek (over 150,00). Zo resteert een theoretisch maandbedrag/investering van 99,11 gulden, in totaal 8.325,24 gulden. Voor deelnemers in het 50 of 60 procent-tarief komt dat bedrag lager uit.

Deze ingewikkeld ogende opzet, plus enkele andere facetten, is nodig om de rente ook na de recente wetswijziging volledig af te mogen trekken. Anders kiest u immers voor onbelast stockdividend en niet voor belast dividend. Wanneer u belegt met geleend geld moet de belegging - stelt de fiscus - een bron van belastbare inkomsten opleveren. Een gevolg is dat het dividend moet worden (gesaldeerd) met de rente. Dit kan het voordelige effect van de dividendvrijstelling verminderen. U betaalt, naast de koersverliesverzekering, die uit de dividenden wordt betaald, verder geen kosten. Die worden gedekt door de leaserente van 14,8 procent.

In het gegeven voorbeeld veronderstelt Legio Lease een koersstijging van 10,9 procent per jaar. Daardoor groeit het pakket in 7 jaar van 12.950,01 gulden aan tot 26.717,20. Daar gaat af de nog verschuldige aankoopprijs van 12.950,01 en de resterende 25 procent van het bruto dividend. U ontvangt bij de eindafrekening 12.903 gulden. Uw investering bedraagt 8.325,24 gulden; 84 (7 maal 12) maal de netto maandbetaling van 99,11. Daarmee komt het rendement op 11 procent per jaar. Dat is een mager rendement voor zo'n ingewikkelde verhaal. Daarom zegt de exploitant dit.

Veronderstel eens dat in de loop van die zeven jaar de aandelen op een dag 31.526,30 waard waren, 18 procent hoger dan de voornoemde 26.717,20, dan hadden wij dat bedrag vastgeclickt en, na aftrek van kosten, 17.712,12 uitbetaald, in plaats van 12.903 gulden. Daarmee komt het rendement op 21,65 procent, netto. Die redenering is juist, en slim. Veronderstel eens dat de aandelen tijens de looptijd flink op en neer bewegen (vooral in de beginjaren), maar per saldo toch binnen die veronderstelde stijging van 10,9 procent blijven, dan hebt u niets aan al dat geclick. Het kost alleen maar geld: uw bruto dividend (circa 3,8 procent per jaar).

Om dit product te beoordelen, moet je het vergelijken met een belegging in eigen beheer en dezelfde veronderstellingen als Legio Lease maken. Je moet dus 12.950 gulden lenen bij een bank, zeg tegen 7,5 procent (tegen 14,8 procent bij het leasebedrijf) en daar hetzelfde pakketje aandelen voor kopen. Dat levert in die zeven jaar het volgende op.

Een (veronderstelde) belastingvrije koersstijging van 10,9 procent per jaar, plus 2,4 procent netto dividend (3,8 procent bruto min 37,3 procent belasting), min 4,7 procent netto leningsrente (7,5 procent bruto min 37,3 procent belastingvoordeel) en min 1,1 procent (aan de hoge kant) bankkosten. Het onbelaste jaarrendement komt daarmee op 7,5 procent. De aandelen van 12.950 gulden zijn dan na zeven jaar 21.485 gulden waard. Na aflossing van het geleende bedrag blijft er 8.535 gulden over. Het lease-plan biedt 46 procent minder: 4.577 gulden, maar biedt de clickgarantie. Wie daar niet om geeft, kan net zo goed zelf beleggen met geleend geld en is dan niet gebonden aan de selectie van Legio Lease, maar wel aan de betreffende fiscale regels.

    • Adriaan Hiele