Stroomstoring (2)

Vijftien tot twintig jaar geleden gaf ik presentaties in workshops georganiseerd door A.D.I. Transportation Systems in Washington D.C. over 'condition and health monitoring' van straalmotoren op grond van bij de KLM gebruikte en deels ook ontwikkelde systemen en ervaringen daarmee.

Ik herinner mij dat er toen onder de cursisten technici waren die een elektrische centrale runden waarvan de capaciteit gebruikt werd voor ontlasten van piekbelasting van de hoofdcentrale. De centrale, die zij beheerden, was geïnstalleerd op 'barges' (soort rijnaken) gelegen in de Ohio rivier bij Cincinnati.

De power units die het vermogen moesten opwekken bestonden o.m. uit straalmotoren, die bij modernisering van de luchtmacht waren afgedankt maar nog zeer goed bruikbaar waren voor het opvangen van piekbelastingen in het hoofdnet. Van deze batterijen van motoren werden onder normale omstandigheden er wisselend enkele gebruikt om de normale productie aan te vullen en voor operationele tests. Bij piekbelasting van het hoofdnet kon naar behoefte een aantal motoren worden bijgeschakeld.

Geschikte motoren voor dit soort gebruik zijn vooral propellerstraalmotoren zoals in gebruik bij de marineluchtvaartdienst.

Gezien deze ervaring verbaast het mij zeer dat een calamiteit van maandag j.l. kon plaatsvinden zonder voldoende noodcapaciteit.

    • Ing. H.C. Vermeulen