Stroomstoring (1)

Na de elektriciteitsuitval van maandag j.l. vraagt men zich nu af of de toekomstige elektriciteitsvoorziening - algemeen de energievoorziening - gewaarborgd is. Dat is niet het geval. Over zo'n 40 à 50 jaar zullen de aardolie- en aardgasvoorraden wereldwijd uitgeput zijn. Publicaties o.a. in 'De Ingenieur' en van het ministerie van Economische Zaken toonden dit in '92 al aan.

Nieuwe aardgas- aardolievondsten kunnen geen wezenlijke verbetering geven. Dat wil zeggen dat dan ruim de helft van de energiedragers zal wegvallen. Eenvoudige oplossingen zijn er niet. Krachtige maatregelen zullen getroffen moeten worden op economisch en technisch gebied. De energieprijzen zullen enorm stijgen. Een catastrofe dreigt.

Hier wordt nu geen rekening mee gehouden. Alsof de energievoorziening onbeperkt gewaarborgd is, worden grote projecten als Schiphol, de HSL-lijn, het volbouwen van de Randstad, de Tweede Maasvlakte (!) en de Betuwelijn aangepakt. Van bewust plannen is geen sprake.

Daar er volgend jaar verkiezingen zijn, hoop ik - ik heb daar zeer weinig vertrouwen in - dat de politieke partijen visie zullen vertonen in hun partijprogramma's bij het opstellen van hun energieparagraaf. De situatie is ernstig. Moge de elektriciteitsstoring tot enig bewustzijn leiden.

    • Oud-Directeur Energiebedrijf
    • Ir. P.M. Vrijlandt