Sharon ontmoette in geheim Abu Mazen

TEL AVIV, 28 JUNI. De Israelische minister van Nationale Infrastructuur Ariël Sharon heeft tien dagen geleden in het grootste geheim de Palestijnse vredesonderhandelaar Abu Mazen (Mahmoed Abbas) ontmoet. Dat onthulde gisteravond de Israelische tv. Er zou zijn gesproken over verdere terugtrekking van Israel uit de westelijke Jordaan-oever en over de contouren van een definitieve Israelisch-Palestijnse vredesregeling.

Volgens het tv-nieuws heeft Abu Mazen, die als de opvolger van Yasser Arafat wordt gezien, lang aangedrongen op een onderhoud met havik Sharon. Het gesprek vond plaats door bemiddeling van het Israelisch Arabisch parlementslid Abdel Wahab Daroushe.

Begin volgende week krijgt de opwaardering van Sharon tot minister van Financiën in de regering Netanyahu zijn beslag. Sharon zal bij die gelegenheid ook worden opgenomen in de 'club van drie' naast premier Netanyahu, de minister van Buitenlandse Zaken David Levi en de minister van Defensie Yitschak Mordechai.

Politieke commentatoren voorspellen dat Sharon met name wat de Palestijnse kwestie betreft het regeringsbeleid sterk zal gaan beïnvloeden omdat hij als minister van Financiën de schatkist kan openen voor de verdere snelle uitbouw van nederzettingen in bezet gebied. De Palestijnse leider Yasser Arafat heeft mede daarom en wegens Sharon's zwaar beladen erfenis uit de Libanese oorlog (1982-1984, moord door de Falangisten in de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabre en Shatila) tegenover een Israelische parlementslid zijn grote bezorgdheid uitgesproken over de rehabilitatie van Sharon. Een Israelische commissie van onderzoek naar de gebeurtenissen in Sabre en Shatila kwam tot de conclusie dat Sharon nooit meer minister van Defensie mocht worden. Op Financiën krijgt Sharon volgende week wel weer zeggenschap over het budget van Tshahal, het Israelische leger.

Sharon heeft er de gewoonte van gemaakt de Palestijnse leider Yasser Arafat stelselmatig voor moordenaar uit te maken. Dat hij nu wel diens adjudant heeft ontmoet zou kunnen betekenen dat de weg voor een ontmoeting binnen enkele maanden met Arafat is vrijgemaakt. Minister van politie, Avigdor Kahalani, noemde het een goede zaak dat Sharon zich met de Palestijnse kwestie gaat bezig houden, omdat hij één van de weinigen in de regering Netanyahu is die een lange ervaring heeft met de Palestijnen.