Scheiding

Uit het stukje 'Kinderen uit mislukte huwelijken scheiden zelf ook vaker' (W&O 21 juni) blijkt dat ouderlijke huwelijksbreuken erfelijk zijn. De sociologie heeft hiermee de juistheid van het bijbelse gebod 'Gij zult niet echtbreken' en het 'overerving van zonde van geslacht op geslacht' aannemelijker gemaakt.

Blijkbaar is de bijbel geschreven en vertaald door mensen die reeds duizenden jaren geleden weet hadden van leefregels die het geluksgevoel bevorderen. Er is ook een modernere methode om dit soort regels te vinden: computersimulatie. Eind jaren zeventig zijn bijvoorbeeld simulaties gedaan m.b.t. het 'prisoner's dilemma' uit de speltheorie. Extreme strategieën gebaseerd op blind vertrouwen of wantrouwen bleken slecht te werken, dus te leiden tot een maximale totale straf. Een goede strategie bleek 'tit for tat' te zijn: werk de eerste keer samen, maar doe daarna precies wat je medespeler doet. Deze uitslag nuanceert de bijbelse leefregel 'oog om oog, tand om tand'. Het wachten is nu op een computerimplementatie (SimReligion genaamd, naar analogie met het populaire SimCity?) van de essentie van de belangrijkste godsdiensten. Wellicht dat daaruit blijkt welke godsdienst optimaal is.

    • Drs. J.S. Groot