Rampschade op Rijk verhalen

DEN HAAG, 28 JUNI. Schade aan de grond die door een ramp of een zwaar ongeval is ontstaan zal in de toekomst kunnen worden verhaald op de overheid. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld verzilting van de grond na een watersnoodramp. Ook ondernemers die na een ramp weer opnieuw met een produktieproces moeten beginnen komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van het Rijk. Dit heeft de ministerraad gisteren besloten.