Paul Watson

Naar aanleiding van het interview met Paul Watson (Z 7 juni) wil ik dit toevoegen: omdat ik eind 1992 tijdelijk in Noorwegen woonde heb ik de verslaggeving van het incident met de Nijbrana vanuit het Noorse oogpunt meegemaakt.

In een tv-reportage werd een, naar ik meen Amerikaans, interview met Paul Watson getoond. Zonder hier een standpunt te willen innemen ten opzichte van de walvisvangst, moet het mij van het hart dat ik toentertijd behoorlijk geschokt was toen ik Paul Watson doodkalm hoorde zeggen dat hij er geen problemen mee had om acties uit te voeren waarbij mensen gedood zouden kunnen worden als hij er maar walvissen mee kon redden.

En nu lees ik opeens dat order nummer één is dat niemand gewond raakt? Schijnheilig is het eerste woord dat in mij opkomt.

    • K.E. Stewart