Pact voor handel Rusland en China

PEKING, 28 JUNI. De premiers van Rusland en China, Tsjernomyrdin en Li Peng, hebben gisteren akkoorden getekend om de handel tussen beide landen met miljarden dollars op te voeren.

De belangrijkste overeenkomst regelt de levering van Russische energie voor een waarde van 7 miljard dollar aan China. De oliemaatschappij Rusia Petroleum en het Koreaanse bedrijf East Asia Gas Co., een dochter van de Hanbo Groep, gaan voor 5,5 miljard dollar aardgas uit velden bij Irkutsk in Centraal-Rusland leveren. Verder zullen Chinese en Russische bedrijven gaan samenwerken bij de aanleg van een pijpleiding naar het noord-oosten van China. Dit gebied krijgt ook leveranties voor 1,5 miljard dollar aan elektriciteit van Russische centrales.

“Deze akkoorden leggen de basis voor concrete orders die ons doel van 20 miljard dollar aan handel per jaar tussen de twee landen tegen het jaar 2000 moet realiseren”, zegt een Russische diplomaat. De handel tussen China en Rusland beliep vorig jaar een waarde van 6,8 miljoen dollar. Vooral door het gascontract, dat als strategisch wordt omschreven, moet dit cijfer snel gaan stijgen. Zuid-Koreaande ondernemingen nemen een aandeel in het constructiewerk en de financiering. China, ooit een netto exporteur van olie, moet nu door zijn sterke economische groei energie importeren. Die import wordt voor het jaar 2000 geraamd op een hoeveelheid van 50 miljoen ton olie-equivalenten. De Chinees-Russische betrekkingen zijn sinds 1989 geleidelijk verbeterd, na jaren van territoriale geschillen en een verbeten strijd tussen Peking en Moskou om het leiderschap van de communistische wereld.

Het pakket overeenkomsten omvat ook aanpassing van de spoorwegverbindingen die het mogelijk maken om Russische vrachttreinen direct op het Chinese railnet - dat nu nog niet op elkaar aansluit omdat het spoor in breedte verschilt - te laten rijden.

Verder hebben ondernemers uit beide landen in Peking joint ventures gesloten waarvan er één volgens de Russische ambassade gericht is op produktie van Russische vrachtauto's in Noord-China.

Een tweede overeenkomst beoogt de oprichting van een gezamenlijke wetenschaps- en technologiezone in Rusland. Beide landen benadrukten hun enorme potentieel in de transportsector, ruimtevaart en defensie. (Reuter)