Overijssel wil late verkiezingen

ZWOLLE, 28 JUNI. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben bij het kabinet aangedrongen de Twentse gemeenten buiten de gemeenteraadsverkiezingen van maart 1998 te houden.

Het provinciebestuur stelt voor de verkiezingen in het najaar van 1998 te houden. Het verzoek houdt verband met de gemeentelijke herindeling die het provinciebestuur per 1 januari 1999 wil laten ingaan. Daarbij wordt het aantal Twentse gemeenten gereduceerd van 22 tot 12. Enschede, Hengelo en Borne moeten fuseren tot Twentestad. Door de verkiezingen uit te stellen, hoeven de kiezers van deze Twentse gemeenten niet twee keer naar de stembus in een jaar tijd.