Minimumloon

Tabel: De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli met 1,05 procent. Dit is het gevolg van de aanpassing van het wettelijk minimumloon aan de gemiddelde ontwikkeling van de CAO-lonen.

Het kabinet heeft voor 1997 besloten tot die koppeling op grond van de Wet Koppeling met afwijkingsmogelijkheid. Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 juli 1997: per maand 2243,80 gulden (per week 517,80 gulden). Het minimumjeugdloon is afgeleid van het minimumloon, oplopend van 30 procent voor 15-jarigen tot 85 procent voor 22-jarigen.

De nettobedragen zijn niet wettelijk bepaald.

Ze kunnen per bedrijfstak of bedrijf verschillen. Dat komt door verschillen in inhoudingen op het loon, onder meer in verband met de premieheffing voor de sociale zekerheid.

De bedragen geven daarom alleen een globale aanduiding.