Lang en Strehler weg bij Teatro Piccolo in Milaan

ROME, 28 JUNI. In een nieuwe crisis bij het Teatro Piccolo in Milaan hebben theaterregisseur Giorgio Strehler en artistiek directeur Jack Lang, de Franse ex-minister van cultuur, hun functies neergelegd uit protest tegen wat zij zien als tegenwerking door de gemeente.

“Nadat hij lange tijd uit alle macht heeft geprobeerd om het theater dat hij meer dan vijftig jaar heeft geleid een nieuwe impuls te geven, kon Giorgio Strehler niets anders doen dan de volledige afwezigheid vaststellen van enige bereidheid om zijn voorstellen te realiseren”, zei Strehler, over zichzelf in de derde persoon sprekend.

Een paar uur later kondigde ook Lang zijn aftreden aan. Hij was een half jaar geleden benoemd nadat Strehler was opgestapt, onder voorwaarde dat de beroemde regisseur zou terugkeren naar het theater waar hij decennia lang triomfen heeft gevierd.Lang zei dat de regering in Rome alle medewerking heeft gegeven bij de plannen om het Teatro Piccolo uit te bouwen, maar dat het gemeentebestuur van Milaan tegenwerkt. Lang en Strehler hebben vaak hun beklag gedaan over het voorgaande stadsbestuur, dat werd geleid door de separatistische partij Lega Nord. Volgens Lang ontbreekt bij het nieuwe rechtse gemeentebestuur dat in april is gekozen, eveneens serieuze interesse voor het theater.