Kohnstamm: 'Raad van State is te politiek'

DEN HAAG, 28 JUNI. De Raad van State, het hoogste adviesorgaan van de regering, en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stellen zich te politiek op. Dat zegt J. Kohnstamm, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (D66) vandaag in een gesprek met deze krant.

Als recente voorbeelden van de politisering van de adviesraden noemt hij het sterk afwijzend advies van de Raad van State over het referendum en het voorstel van de WRR om een basisverzekering tegen ziektekosten in te voeren. “Dat kan ik niet anders lezen dan: huur Hans Simons (oud-staatssecretaris van volksgezondheid, red.) nog eens in”, zegt de bewindsman. In een reactie speelt J.P.H. Donner, voorzitter van de WRR, de bal terug. Hij zegt dat “de politiek deze ontwikkeling over zichzelf heeft afgeroepen, doordat ze al jaren roept meer adviezen op hoofdlijnen te willen. Welnu, die adviezen geven we dan ook. Maar dan komen we vanzelf uit bij grote politieke kwesties als de betaalbaarheid van de gezondheidszorg.”

Kohnstamm zegt zich met name te hebben gestoord aan de negatieve advisering door de Raad van State over de invoering van het referendum - waarover de coalitie juist de afgelopen week een akkoord bereikte. “De Raad van State, zo blijkt uit zijn advisering, is gewoon tegen het referendum (...) De raad is niet gekozen om puur politieke uitspraken te doen. Maar dat doet hij wel.”

WRR-voorzitter Donner noemt de reactie van Kohnstamm “typisch voor iemand wie dat advies niet goed uitkomt”. Dat geldt volgens hem ook voor het WRR-rapport over de basisverzekering voor de gezondheidszorg. “Dat rapport werd meteen opgevat als een aanval op het beleid van mevrouw Borst. Maar het was een objectieve analyse van de problemen.”